Bouwen voorbij morgen

Nieuwsbericht 2 Openbare Bibliotheek

23 maart 2017

Sloop Openbare Bibliotheek

Nieuwbouw Openbare Bibliotheek Deventer

Nieuwsbericht 2:

Voortgang werkzaamheden:

  • De bovenbouw van het voormalige SNS-bankgebouw is (bijna) geheel gesloopt.
  • Het restant van de afkomende materialen zullen de komende periode worden afgevoerd.

Geplande werkzaamheden 20 maart tot 31 maart:

  • Zaag- en sloopwerkzaamheden aan het kelderdek. Een deel hiervan zal ingezaagd en verwijderd worden.
  • Zaag- en sloopwerkzaamheden in de kelder voor het realiseren van de benodigde funderingen.

Bijzondere aandachtspunten:

  • In de eerste week van april zal het NUTS tracé worden omgelegd en zullen graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden.
  • Omstreeks 15 mei zal de torenkraan geplaatst gaan worden. Tijdens het opbouwen hiervan, die één dag duurt, zal de gehele Stromarkt afgezet worden. Over de gevolgen welke dit voor u kan hebben zal tijdig informatie verstrekt worden.

Eventuele wegafzettingen:

  • De 7 parkeerplaatsen aan de korte zijde van de Stromarkt zijn voorlopig ontnomen van openbaar gebied.
  • De 4 parkeerplaatsen aan de Nieuwe Markt zijn voorlopig ontnomen van openbaar gebied.

Heeft u klachten of opmerkingen of zien wij iets over het hoofd. Neem dan contact op met onze uitvoerder Martin.

U kunt mailen naar bibliotheek@phbdeventer.nl.

U ontvangt dan binnen 2 werkdagen een reactie.

PHB Bouwteam