Bouwen voorbij morgen

Nieuwsbericht 3 Openbare Bibliotheek

10 april 2017

OBD_totaalmodel1

Nieuwbouw Openbare Bibliotheek Deventer

Nieuwsbericht 3:

Voortgang werkzaamheden:

 • De bovenbouw van het voormalige SNS-bankgebouw is geheel gesloopt en afgevoerd.
 • Het kelderdek is deels verwijderd voor het realiseren van de grote activiteitenruimte.
 • Op diverse plaatsen zijn boor- en zaagwerkzaamheden in uitvoering om de nieuwe betonconstructie te kunnen maken.
 • De NUTS bedrijven zijn aan de zijde van de Kleine Poot begonnen met het omleggen van de kabels en leidingen.

Geplande werkzaamheden:

 • Omstreeks 14 april zullen de grote sloopwerkzaamheden afgerond worden.
 • De NUTS bedrijven zullen eveneens omstreeks 14 april hun werkzaamheden afronden.
 • Vanaf 18 april zullen de trillingvrije schroefinjectiepalen worden aangebracht.
 • Op diverse plaatsen zullen ontgravingen ten behoeve van de fundering verricht gaan worden.

Bijzondere aandachtspunten:

 • Omstreeks 15 mei zal de torenkraan geplaatst gaan worden. Tijdens het opbouwen hiervan, die één dag duurt, zal de gehele Stromarkt afgezet worden. Over de gevolgen welke dit voor u kan hebben zal tijdig informatie verstrekt worden.
 • Binnenkort zal de rijrichting in de Hofstraat, De Graven en rondom de Nieuwe Markt weer hersteld worden in de oude situatie.

Eventuele wegafzettingen:

 • De 7 parkeerplaatsen aan de korte zijde van de Stromarkt zijn voorlopig ontnomen van openbaar gebied.
 • De 4 parkeerplaatsen aan de Nieuwe Markt zijn voorlopig ontnomen van openbaar gebied.

Heeft u klachten of opmerkingen of zien wij iets over het hoofd. Neem dan contact op met onze uitvoerder Martin.

U kunt mailen naar bibliotheek@phbdeventer.nl

PHB Bouwteam