Duurzaamheid

“Duurzaam ondernemen is voor ons geen modieuze uitdrukking, maar een vanzelfsprekend onderdeel van de beleidsvoering.”

Duurzaamheid foto

We staan allemaal voor de grote uitdaging om de gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal te laten zijn. Wij willen onze klanten, waaronder veel woningcorporaties en vastgoedeigenaren, ook hierin (blijven) bedienen en ontzorgen. PHB Deventer heeft een speciaal team “duurzaamheid & innovatie” dat zich enkel en alleen bezig houdt met het bedenken en ontwikkelen van slimme duurzame concepten voor onze klanten. Ons team werkt daarbij nauw samen met leveranciers van innovatieve producten die de bouw zullen gaan veranderen.

Ons team kijkt verder dan alleen het opwaarderen van een energielabel en ontwikkelt volledig zelfvoorzienende concepten op het gebied van energie. Wij willen onze kennis graag beschikbaar stellen aan onze klanten en ze adviseren in slimme, rendabele oplossingen. Wij willen onze klanten blijven verrassen.

Logo SDG

Goede gezondheid en welzijn

De gezondheid van de medewerkers speelt bij ons een grote rol. Om dit te waarborgen hebben wij:

  • Verstelbare bureau’s
  • Bedrijfsfietsen
  • Werkfruit

Schoon water en sanitair

Waterschaarste is een huidig veelbesproken onderwerp. Daarom is het belangrijk goed om te gaan met schoon water. PHB is met meerdere bedrijven in gesprek om te kijken hoe water bespaard kan worden. Zo dragen wij een steentje bij aan efficiëntie van het watergebruik.

Betaalbare en duurzame woningen

Op dit moment is het energielabel voor het kantoor C. Wij zijn druk bezig dit te verlagen. Dit willen wij doen door duurzame energie op te wekken. Zowel op kantoor als op de bouwplaats.

Duurzame steden en gemeenschappen

Binnen PHB Deventer hebben wij een team opgesteld die zich richten op duurzaamheid, circulariteit en nieuwe innovaties. Op deze manier kunnen wij de opdrachtgevers adviseren in het maken van de beste keuzes passend bij de organisatie.

Verantwoorde consumptie en productie

PHB ziet de noodzaak van circulair bouwen. Daarom is er binnen PHB iemand aangesteld die alles weet van circulair bouwen en de opdrachtgever kan adviseren in het maken van bewuste keuzes. Denk aan een manier van bouwen en het kiezen van de bouwmaterialen.

Klimaatactie

PHB vindt het belangrijk bezig te zijn met het reduceren van de klimaat

  • Door de leaseregeling aan te passen en elektrische auto’s te stimuleren heeft PHB in 1 jaar tijd 11% CO2 weten te besparen.
  • Op het kantoor wordt gepromoot om zo min mogelijk te printen.
  • Er is een duurzaamheidsflits onder alle medewerkers van PHB om bewustwording te creëren
  • Afval scheiden op kantoor: papier, plastic, restafval

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Kennisdelen en transparantie is volgens PHB een van de voorwaarden om te verduurzamen. Daarom heeft PHB een ketensamenwerking om snel en efficiënt kennis te delen en panden te verduurzamen. Ook zijn we bezig met het opzetten van een duurzaamheid & innovatie samenwerking binnen de ASVB groep. Van en met elkaar moeten we leren.