Groot onderhoud 60 woningen SWZ – update 1

14 juli 2021

Update 1 – Groot onderhoud 60 woningen SWZ

Groot onderhoud aan 60 woningen in Zwolle gaat starten. Door het broedseizoen van de vleermuizen, mussen en gierzwaluwen konden we de werkzaamheden begin maart niet opstarten na een negatief advies van de Provincie Overijssel over de aanvang van de ontheffing. Ondertussen heeft de Provincie de vergunning verleend en zullen we de werkzaamheden in september gaan opstarten.
Vanaf 6 september zullen wij tijdelijke voorzieningen aan gaan brengen voor de vogels.
Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren zullen er steigers geplaatst worden om de woningblokken gedurende de werkzaamheden aan het hellende dak. We zullen de bestaande zonnepanelen demonteren. Aansluitend worden de dakpannen verwijderd en zullen de dakplaten vervangen worden. Nadat de dakpannen weer zijn aangebracht, zullen de zonnepanelen gemonteerd worden.

Overlast:

Tijdens de werkzaamheden proberen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken. Overlast voorkomen kunnen we helaas niet. Tijdens de werkzaamheden wordt er nu eenmaal geluid gemaakt. Bij het lossen van materialen en kraan werkzaamheden zal de straat tijdelijk (eenzijdig) afgesloten worden.

Communicatie:

Tijdens de bouw zullen wij door middel van updates de voortgang van de werkzaamheden delen. Heeft u tijdens de bouw vragen, klachten of opmerkingen of zien wij iets over het hoofd. Neem dan contact op met onze uitvoerder via complex223@phbdeventer.nl.