PHB Facility

Gebouwbeheer

PHB Facility maakt aan de hand van uw wensen een meerjaren aanbieding m.b.t. kwaliteitseisen voor uw onderhoud al daar niet tegen een vaste prijs. U bepaald waar u het beste gevoel bij heeft. Gebouwbeheer is onder te verdelen in dagelijks, contract- en planmatig onderhoud. Het binnen- en buitenonderhoud van uw scholen wordt vergoed uit de Materiële Instandhouding in de volksmond ook wel “Londo”. Het buitenonderhoud is het schoolbestuur pas sinds 2015 verantwoordelijk.

poolster-epse

Door deze overgang is niet iedere school vrij van zorgen achtergelaten. Ook het dalende aantal leerlingen helpt niet bij het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Middels onze expertise kunnen wij u ondersteunen met het onderhoud voor nu en voor op de lange termijn. Door de zorg voor het gebouwbeheer aan PHB Facility over te laten, verzekert u zich van hoge kwaliteit en financiële stabiliteit. Via een met u overeengekomen meerjaren onderhoudsplan, conform NEN 2767, meerjaren serviceonderhoud en een transparante webomgeving (SG Facilitor) houdt u te allen tijde zicht op de actuele stand van zaken. Voor calamiteiten hebben we een eigen servicedienst, welke 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is. Wij staan dus altijd voor u klaar.

Fascinerend Faciliterend

Efficiënt & Effectief

PHB Facility heeft inmiddels 5 jaar expertise in de praktijk opgebouwd en kan u ondersteunen en begeleiden bij uw vastgoed. Scholen kunnen bij ons terecht voor het complete gebouw- en energiebeheer, maar ook voor het meerjaren- en facilitair onderhoud. Mede door onze professionele kennis van de Materiële Instandhouding kunt U zich als onderwijsinstelling volledig richten op uw core business: ONDERWIJS! Voor veel scholen is huisvesting een jaarlijks terugkerend punt van aandacht, of zelfs zorg. Niet verwonderlijk, want de fysieke omgeving van een schoolgebouw is van invloed op het welbevinden van leerlingen en leerkrachten, op de mogelijkheden in het onderwijsproces én op de prestaties. Goed onderhoud is daarom van cruciaal belang.

PHB Facility combineert de efficiëntie en schaalgrootte vanuit PHB Deventer met de specifieke kennis van de onderwijssector. Wij zijn al vele jaren actief in het onderhouden, renoveren en nieuw bouwen van schoolgebouwen. Onze aanpak is praktisch en klantgericht. Elke klant kan rekenen op een vaste contactpersoon en een vast team van medewerkers. Een bewuste keus, om de betrokkenheid bij de klant te garanderen en de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken. Wij komen graag bij u op bezoek om de optimale mogelijkheden voor uw organisatie te bekijken en te bespreken. Of het nu gaat om een onderdeel of om het ‘complete pakket’, wij denken altijd in maatwerk en ondersteunen u graag bij het vinden van de perfecte oplossing. Ons eerste aanspreekpunt is Ronald Huiskamp.

Energiebeheer

Onze bedrijfsfilosofie

Verantwoord omgaan met de energiebronnen van gas, water en elektra is een belangrijk uitgangspunt in onze bedrijfsfilosofie. We voelen ons medeverantwoordelijk voor de wereld waarin komende generaties opgroeien. PHB Facility beschikt over het netwerk met expertise om scholen energie bewuster te maken, het energiebeheer te monitoren en beheersbaar te maken.

Vanuit het besef dat grondstoffen steeds schaarser worden, zien we het als een taak en uitdaging om op zoek te gaan naar “groene” alternatieven, zoals Zonne-energie. Daarnaast is het zaak alle mogelijkheden te onderzoeken en te benutten om het verbruik, en daarmee de exploitatiekosten, te verlagen. Dat het kán, weten we inmiddels uit de ervaring die we bij scholen en andere organisaties hebben opgebouwd! Mogen we het ook aan u laten zien?

poolster almen

Hoe werken we?

U kunt bij PHB Facility terecht voor het complete meerjarenonderhoud en -beheer van uw schoolgebouw(en), of voor een deel ervan. In alle gevallen leveren we maatwerk, op basis van vaste Prijsafspraken. We starten met een nulmeting, waarbij de huidige staat van een gebouw wordt vastgelegd. Dit dient als basis voor het opzetten van de meerjaren onderhoudsplannen.De dagelijkse serviceverzoeken worden rechtstreeks tussen de schooldirecties en onze medewerker afgestemd. Dit gebeurt middels een webomgeving, die u op elk gewenst moment kunt raadplegen. Lees meer

Groep 7 scholenbouw

Dit betreft het samenwerkingsverband tussen Van Dorp Installaties en PHB Facility beiden uit Deventer ; twee organisaties met een rijke geschiedenis, veel ervaring en de wens om klanten uit het onderwijs nóg beter van dienst te kunnen zijn als het gaat om scholenbouw. Scholenbouw is een discipline waar veel kennis en ervaring bij komt kijken. Niet alleen gezien de specifieke functie die een schoolgebouw heeft, maar ook vanwege de belangrijke rol die het gebouw in het leerproces inneemt. Lees meer