Project update 1 – 2e fase Barnstyle Muiden

14 juni 2021

Project update 1 – 2e fase Barnstyle Muiden

Voortgang werkzaamheden:

Het bouwterrein is op een enkele plek na geschikt om te bouwen. De aansluitingen van de nutspartijen die nodig hebben om te bouwen zijn aangelegd. De stroom zit al op de stroomkasten. Alleen het bouwwater is nog niet werkend. De meter moet nog gemonteerd worden door Waternet. Dit volgt de komende weken. Op 2 kavels staan nu nog bouwketen van een collega aannemer. Die zullen net voor of na de bouwvak verhuisd worden, zodat wij het heiwerk kunnen uitvoeren. Onze eigen bouwketen staan ook op deze kavels. Wij hebben die echter zo neergezet dat we de woning kunnen bouwen zonder de keten weg te hoeven halen. Op die manier kunnen we de bouwketen zo lang mogelijk laten staan en gebruiken. In week 23 zijn we gestart met de bronboringen voor de eerste woningen. Deze boringen zijn voor de bodemwarmtepompen en gaan tot een diepte van va. 100 tot 145 meter afhankelijk van de benodigde capaciteit, grondgesteldheid en nog andere factoren. De uiteindelijke diepte wordt bepaald door de leverancier en kan afwijken van bovenstaande getallen. Met het uitvoeren van deze boringen en aansluitend heiwerk zijn we eerder gestart dan de planning was. Dit heeft een belangrijke oorzaak. Er mogen maar 2 heistellingen tegelijkertijd actief zijn op locatie. In de periode na de bouwvak, waarin het heiwerk gepland stond, kwamen we op ca. 3 heistellingen uit die gelijktijdig werkend zouden zijn. Hierom hebben we het heiwerk van de 25 woningen eerder gepland. Het boorwerk van de bronnen hebben we daarom ook naar voren geschoven. De overige werkzaamheden aan de vloeren en het casco blijft staan zoals gepland. Dit betekend wel dat we na de bouwvak een periode van ca. 3 weken hebben, waarin minder werkzaamheden gepland staan.
Aansluitend aan de heiwerkzaamheden zullen de funderingsbalken gemonteerd gaan worden.
Zodra de casco is gemonteerd wordt het leidingwerk aangebracht. Dit is het vuilwaterriool onder de begane grondvloer en de hemelwaterafvoeren rondom de woningen. Ook worden de nodige waterleidingen onder de begane grondvloeren aangebracht. Aansluitend kunnen volgens de bouwroute de begane grondvloeren gelegd worden. Op die vloeren kunnen we de kalkzandsteenwanden van de begane grond gaan lijmen. De prognose is dat de eerste begane grondvloeren gelegd gaan worden vanaf ca. eind september.