Project update 1 – Barnstyle Muiden

23 september 2020

Project update 1:

Via project updates zullen wij u de komende tijd op de hoogte gaan houden omtrent de voortgang en planning van de nieuwbouw van 11 modern Barnstyle Houses te Muiden.

Voortgang voorbereiding / prognose start bouw:

De omgevingsvergunning (bouwvergunning) is aangevraagd en inmiddels ontvangen. Momenteel ligt deze 6 weken ter inzage bij de Gemeente Gooise meren. De prognose start bouw is gepland in november / december 2020. Bij de werkvoorbereiding wordt hard gewerkt aan opwaarderen van de plattegronden, gevels en doorsneden naar werktekeningen niveau. We zijn druk bezig met het voeren van inkoopgesprekken en de inkopen worden gedaan. De diverse partijen worden voorzien van de gegevens waar zij hun werkzaamheden kunnen uitwerken. De verschillende onderdelen worden op detailniveau afgestemd. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de woningen in BIM (3D) uit te werken van schetsontwerp naar verkooptekeningen. Op dit moment zijn we bezig met het maken van de verdiepingsslag van verkooptekeningen naar werktekeningen.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben of zien wij iets over het hoofd? Neem dan contact op met onze uitvoerder via info@phbdeventer.nl.