Project update 1 The Nature Utrecht

13 februari 2019

Grondwerk 1
Grondwerk 2

The Nature Utrecht

Project update 1

Met enige regelmaat zal PHB Deventer nieuwsberichten plaatsen over de voortgang, planning en bijzondere aandachtspunten van het project The Nature te Utrecht. 

Na de afronding van het naastliggende project The Town Garden is nu de tijd aangebroken om aan de andere zijde van de straat het project The Nature te realiseren. De voorbereidingen zijn gestart en de inkoop van de diverse onderaannemers en leveranciers zijn in volle gang. Ook op de bouwplaats zijn de activiteiten gestart. De eerste grond is verzet voor het realiseren van de woningen/appartementen. Ook is er begonnen met de aanleg van het tracé voor de riolering en stadsverwarming.

Geplande werkzaamheden:

  • Week 7/8: aanbrengen en afwerken van de heipalen voor de appartementen.
  • Week 9 t/m 14: funderingswerkzaamheden voor de appartementen.
  • Week 14 t/m 16: het realiseren van de begane grondvloer van de appartementen.
  • Week 9: aanbrengen en afwerken van de heipalen voor de woningen.

Bijzondere aandachtspunten:

  • Vanwege heiwerkzaamheden zal er enige hinder ondervonden kunnen worden. 
  • Door het, door derden aanbrengen van het tracé voor de riolering en stadsverwarming, zal er enige hinder door wegafsluitingen ondervonden kunnen worden. 

Heeft u klachten of opmerkingen of zien wij iets over het hoofd, neem dan contact op met onze uitvoerder via thenature@phbdeventer.nl.