Project update 1 – Zuydtzicht Barchem

8 juni 2020

Bouwgrond eengezinswoning
Bouwgrond 2-1 kap woning

Project update 1 – nieuwbouw 10 woningen project Zuydtzicht Barchem

Met enige regelmaat zal PHB Deventer u via nieuwsberichten op de hoogte houden van de voortgang, planning en bijzondere aandachtspunten van het project. Ook zullen we jullie proberen mee te nemen naar de technische aspecten van de bouw van de woningen.
In deze project update aandacht voor:

  • Corona
  • Start werkzaamheden
  • Boorpalen

Corona:

Het Corona virus is nu al een aantal maanden in Nederland en heeft op iedereen de nodige impact. PHB volgt de richtlijnen van het RIVM. De gezondheid van onze medewerkers, klanten en leveranciers staan bij ons voorop.

Maatregelen:

Ter voorkoming van verspreiding van het virus hebben wij onder andere de volgende maatregelen getroffen:

  • Wij houden 1,5 meter afstand van elkaar
  • Wij schudden geen handen
  • Wij hoesten/niezen in onze elleboog
  • Wij wassen met regelmaat en op de juiste manier onze handen
  • Bij klachten blijven wij thuis

Gelukkig gaan de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw van de woningen gewoon door en blijven wij ons focussen op de start van de bouw. Vooralsnog ziet PHB op dit moment geen reden om de start van de bouw uit te stellen.

Start werkzaamheden:

In week 23 zullen we gaan starten met de grondwerkzaamheden. Dit moment noemen wij ook wel de aanvang van de bouw. Tijdens deze grondwerkzaamheden zullen de bouwputten van de 10 woningen uitgegraven worden. Aansluitend zullen in week 24 de boorpalen de grond in gaan. Nog voor de bouwvak zullen de begane grondvloeren van de 4 eengezinswoningen gelegd worden. De vloeren van de twee-onder-1-kap woningen zullen direct na de bouwvak gelegd worden.

Boorpalen:

De funderingen van de woningen worden uitgevoerd met een trillingsarm systeem. Dit zijn de zogenaamde boorpalen. Met deze palen wordt de overlast beperkt, wat wel zo prettig is voor de omwonenden. De diepte, diameter en wapening van de palen is bepaald door de hoofdconstructeur. Hiermee weten we zeker dat de woningen goed gefundeerd zijn. Over de boorpalen komt een in het werk gestorte funderingsbalk van beton.

Bijzondere aandachtspunten:

Heeft u klachten of opmerkingen of zien wij iets over het hoofd, neem dan contact op met onze uitvoerder via zuydtzicht@phbdeventer.nl.