Project update 13 Ambachtsschool Enschede

29 januari 2020

Project update 13 Ambachtsschool Enschede
Project update 13 Ambachtsschool Enschede
Project update 13 Ambachtsschool Enschede

Oude Ambachtsschool Enschede
Project update 13

Onlangs zijn alle appartementen opgeleverd en zijn we met de laatste onderdelen van de algemene ruimtes bezig. Momenteel worden er in opdracht van Renpart keukens in de appartementen geplaatst. Op het buitenterrein zijn de keerwanden aangebracht en zijn de privacyschermen gemonteerd. Er is gestart met het aanbrengen van de parkeervoorzieningen op de binnenplaats. De meeste gootbanen t.b.v. afwatering hemelwaterafvoer zijn gemonteerd. De terrassen voor de openslaande tuindeuren zijn gemonteerd. De komende weken zullen we de parkeervakken gaan bestraten en aansluitend zullen de groenvoorzieningen aangeplant worden.

Werkzaamheden komende maand:

  • Rioolwerkzaamheden buitenterrein.
  • Bestrating binnenterrein.

Mogelijk overlast:

  • Aan- en afvoer materiaal parkeervoorzieningen.