Project update 2 – 2e fase Barnstyle Muiden

22 september 2021

Project update 2 – 2e fase Barnstyle Muiden

Voortgang werkzaamheden:

Het bouwterrein is gereed. Alleen is het nog wachten op de bouwaansluiting voor het bouwwater. De watermeter moet nog gemonteerd worden door Waternet. Dit zal de komende weken uitgevoerd worden. De bouwketen die op kavel 2.14 stonden zijn verwijderd, zodat we daar ook de heipalen konden aanbrengen. Alle heiwerkzaamheden zijn gereed. De bronnen van warmtepompen zijn geboord en gereed. De eerste prefab betonbalken van de funderingen zijn gelegd. De contouren van de woningen worden beginnen nu echt zichtbaar te worden.

Planning werkzaamheden:

De heiwerkzaamheden zijn gereed. Aansluitend aan de heiwerkzaamheden zullen de funderingsbalken gemonteerd worden. De eerste funderingsbalken zijn gelegd. Eind week 38 worden de overige balken gemonteerd. Zodra de fundering is gemonteerd, wordt het leidingwerk aangebracht. Dit is het vuilwater riool onder de begane grondvloer en de hemelwaterafvoeren rondom de woningen. Ook worden de nodige waterleidingen onder de begane grondvloer aangebracht. Aansluitend kunnen volgens de bouwroute de begane grondvloeren gelegd worden. De prognose is dat de eerste begane grondvloeren in week 39 gelegd kunnen gaan worden. Op die vloeren worden dan de kalkzandsteenwanden van de begane grond gelijmd. Wanneer die wanden gereed zijn, is de volgende stap om de betonvloeren te maken. Dat zijn in dit geval breedplaatvloeren. Op stalen stempels en houten balken worden de betonnen schilvloeren gemonteerd. De installateur brengt daar al het leidingwerk op aan. Denk hierbij aan riolering en mechanische afzuig- en luchttoevoer leidingen. Ook wordt de benodigde wapening hierop aangebracht, dat geheel wordt afgestort met beton. Na ongeveer 3 weken zijn de vloeren zodanig uitgehard dat de stempels verwijderd kunnen worden en er gestart kan worden met de afbouw van de woning.

 

Contact:

Heeft u vragen en/of opmerkingen neemt u dan contact op met onze uitvoerder via info@phbdeventer.nl.