Project update 2 – Het Bospad Muiden

2 juni 2021

Project update 2 – Het Bospad Muiden

Voortgang werkzaamheden:

Ondanks dat het een kleine startbouw bijeenkomst was, kijken wij terug op een mooie middag. Fijn dat we ondanks de geldende maatregelen toch nog op deze manier de start van de bouw hebben kunnen vieren. Zo kregen de kopers  de mogelijkheid kennis te maken met hun toekomstige buren. Ondertussen zijn we volop aan het bouwen. Het heiwerk is geheel gereed. Op dit moment wordt het graafwerk van de funderingen uitgevoerd. De bouwplaats is erg nat door alle regen die er gevallen is, maar gelukkig komt het mooie weer er aan. Het monteren van de funderingsbalken is gepland voor week 22 en 23.
Voor de bouw van de woningen hebben we een bouwroute bepaald. De hemelwaterafvoeren van de woningen lozen op het open water. De afvoer van de woningen is al door de achtertuinen naar de beschoeiing  aangebracht.
Zodra de funderingen gereed zijn, wordt het leidingwerk aangebracht. Dit is het vuilwaterriool onder de begane grondvloer en de hemelwaterafvoeren rondom de woningen. Ook worden nodige waterleidingen onder begane grondvloer aangebracht. Aansluitend zullen volgens de bouwroute de begane grondvloeren gelegd worden. De prognose is dat de eerste vloeren in week 24 gelegd zullen worden. Hopelijk hebben wij voor de zomersluiting de casco tot op de 2e verdiepingsvloer aangebracht.