Project update 2 Nieuwbouw Doorenbos te Elst

28 mei 2018

Bouwput Elst 1
Bouwput Elst 2
Bouwput Elst 3

Nieuwbouw Doorenbos te Elst

Project update 2

Met enige regelmaat zal PHB Deventer u via nieuwsberichten op de hoogte houden van de voortgang bij de nieuwbouw van het appartementencomplex Doorenbos in Elst. In afgelopen periode zijn de voorbereidingen volop in gang gezet en wordt er achter de schermen hard gewerkt om dit te realiseren.

Voortgang werkzaamheden:

  • De benodigde bronbemaling is aangebracht en in werking gesteld. Het grondwater is dermate verlaagd zodat de bouwput droog is.
  • De grondwerker heeft de bouwput uitgegraven en de grondverbetering uitgevoerd.
  • De betonwerker heeft zijn werkzaamheden opgestart en is momenteel bezig met de realisatie van de funderingsstroken en betonpoeren onder de keldervloer.

Geplande werkzaamheden:

  • De betonwerker zal de funderingsstroken en betonpoeren onder de keldervloer afstorten en de voorbereidingen voor de keldervloer aanvangen.
  • De wapening en bekisting voor de keldervloer zullen worden aangebracht.
  • De pompput in de keldervloer zal worden geplaatst.
  • De stekken voor de kelderwanden en het eerste prefab beton zullen worden aangebracht.

Bijzondere aandachtspunten:

  • Geen bijzonderheden.

Heeft u klachten of opmerkingen of zien wij iets over het hoofd, neem dan contact op met onze uitvoerder.

U kunt mailen naar doorenbos@phbdeventer.nl.