Project update 2 The Nature Utrecht

27 maart 2019

The Nature 2-4 Nieuwbouw project
The Nature 2-3 Nieuwbouw project
The Nature 2-2 Nieuwbouw project
The Nature 2-1 Nieuwbouw project

The Nature Utrecht

Project update 2

The Nature is een ontwikkeling van MSolutions Real Estate Projects ontworpen door DE architekten met 52 appartementen en 19 grondgebonden eengezinswoningen. Het nieuwbouwcomplex heeft een grote verscheidenheid aan verschillende woningtypes. Momenteel zijn nog diverse eengezinswoningen en appartementen in de verkoop.
Met enige regelmaat zal PHB Deventer nieuwsberichten plaatsen over de voortgang, planning en bijzondere aandachtspunten van het project The Nature te Utrecht.
De uitvoering van de bouwwerkzaamheden voor The Nature is inmiddels in volle gang. Op diverse fronten wordt er hard gewerkt om de funderingsconstructie te realiseren. 

Voortgang werkzaamheden:

  • De heipalen voor de appartementen en de woningen zijn aangebracht.
  • De maatvoering voor de funderingsconstructie van de appartementen is uitgevoerd.
  • De eerste werkzaamheden aan de fundering en de liftputten van de appartementen zijn gestart.

Geplande werkzaamheden:

  • De funderingsconstructie van de appartementen zal worden bewapend en afgestort.
  • De installatievoorzieningen onder de begane grondvloeren van de appartementen zullen worden aangebracht.
  • De funderingsconstructie zal met zand worden aangevuld.
  • Week 14 t/m 16 zal de begane grondvloer van de appartementen gerealiseerd gaan worden. 

Bijzondere aandachtspunten:

Door het, door derden aanbrengen van het tracé voor de riolering en stadsverwarming, zal er enige hinder door wegafsluitingen ondervonden kunnen worden. 

Heeft u klachten of opmerkingen of zien wij iets over het hoofd, neem dan contact op met onze uitvoerder via thenature@phbdeventer.nl.