Project update 2 – Zuydtzicht Barchem

25 augustus 2020

Project update 2 – nieuwbouw 10 woningen project Zuydtzicht Barchem

Met enige regelmaat zal PHB Deventer u via nieuwsberichten op de hoogte houden over de voortgang, planning en bijzondere aandachtspunten van het project.

Voortgang werkzaamheden eengezinswoningen:

 • De woningen beginnen hun vorm te krijgen, Inmiddels is de 1e verdiepingsvloer gelegd en zijn we druk bezig met het lijmen van de kalkzandsteen wanden op de 1e verdieping. Eind week 34 zullen deze werkzaamheden gereed zijn.
 • De voorbereidingen voor het stelwerk van de buitenkozijnen is in volle gang.

Planning werkzaamheden ééngezinswoningen:

 • In week 35 zal de zoldervloer gelegd en afgestort worden.
 • Op dinsdag 25 en woensdag 26 augustus zullen de kalkzandsteen wanden op de zolder gelijmd worden.
 • Aansluitend zal op donderdag 27 en vrijdag 28 augustus de mechanische ventilatie in de sleufsparingen van de zoldervloer gemonteerd worden.
 • Vrijdag 28 augustus zullen de buitenkozijnen geplaatst worden.
 • Op maandag 31 augustus zullen de dakkappen gemonteerd gaan worden.
 • Medio week 35 zal gestart worden met het gevelmetselwerk.

Voortgang werkzaamheden twee-onder-1-kap woningen:

 • De funderingen zijn gereed. Begin week 34 is de fundatie aangevuld en afgewerkt met grond.
 • Donderdag en vrijdag in week 34 zijn de woningen aangesloten op het gemeenteriool.
 • De werkzaamheden aan de twee-onder-1-kap woningen verlopen volgens planning.

Planning werkzaamheden twee-onder-1-kap woningen:

 • Op woensdag 26 augustus zullen de begane grondvloeren gelegd en afgestort worden.
 • Aansluitend zal gestart worden met het lijmen van de kalkzandsteen wanden.
 • Vrijdag 4 september zullen de verdiepingsvloeren bij bouwnummer 4-5-6 gelegd worden, waarna op maandag 7 september de vloeren bij bouwnummer 1-2-3 gelegd zullen worden.
 • Eind week 38 worden de dakkappen bij bouwnummer 1-2-3 gemonteerd.

Bijzondere aandachtspunten (te denken aan geluidsoverlast etc.):

 • Tijdens de werkzaamheden zal er hinder ondervonden kunnen worden van het gebruik van de hijskraan.
 • Uiteraard zullen wij er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken.

Heeft u klachten of opmerkingen of zien wij iets over het hoofd, neem dan contact op met onze uitvoerder via zuydtzicht@phbdeventer.nl.