Project update 3 – Barnstyle Muiden

4 december 2020

Project update 3

Via project updates zullen wij u de komende tijd op de hoogte gaan houden omtrent de voortgang en planning van de nieuwbouw van 11 modern Barnstyle Houses te Muiden.

Voortgang werkzaamheden:

De bouwplaats is ingericht. Onze bouwplaats is voorzien van bouwhekken en bouwketen. In de bouwkeet zal onze uitvoerder dagelijks aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden soepel verlopen. Nadat wij het terrein vlak hebben gemaakt, zijn alle heipalen uitgezet dor middel van een houten piket paal. Op dinsdag 24 november is de eerste heipaal de grond ingeslagen. Inmiddels zijn meer dan de helft van de heipalen van het plan aangebracht. De eerste 3 bouwputten zijn uitgegraven en er is een start gemaakt met het aanbrengen van de buizen voor de bodem warmtepomp.

Geplande werkzaamheden:

Begin week 50 zullen alle heipalen zijn aangebracht. Nadat de heipalen zijn aangebracht zullen we starten met het uitgraven van de grond t.p.v. de woningen. In de paalkoppen worden stekken geboord, waarop we naar verwachting week 50/51 de prefab fundering kunnen aanbrengen. Zodra de funderingsbalken liggen kunnen alle leidingen onder de begane grondvloer aangebracht worden. Denk hierbij aan alle hemelwaterafvoeren, rioleringsleidingen, nutsinvoeren en waterleidingen.

Bijzondere aandachtspunten:

Er zijn geen bijzonderheden te melden m.b.t. de overlast. Het heiwerk geeft geluidsoverlast, maar er zijn geen bewoonde woningen in de buurt die er last van kunnen hebben.

Heeft u tijdens de bouw klachten of opmerkingen of zien wij iets over het hoofd, neem dan contact op met onze uitvoerder via info@phbdeventer.nl.