Project update 3 Het Bospad Muiden

8 september 2021

Project update 3 – Het Bospad Muiden

Voortgang werkzaamheden:

Na de vakantie zijn de werkzaamheden weer volop opgepakt. De casco’s zijn gereed en op de eerste 4 woningen zijn de kappen al gemonteerd. Met casco’s bedoelen wij het ruwe geraamte van de woning wat de hoofdconstructie omhelst. De dragende wanden en betonnen vloeren. In de woningen zijn de eerste trappen al geplaatst en is er een start gemaakt met het lijmen van de binnenwand. Aan de gevels komt de houten gevelbekleding. Zoals op de foto’s is te zien wordt er ook hard gewerkt aan de achter constructie van deze gevels.

Geplande werkzaamheden:
Casco:

Casco wanden en vloeren zijn gereed. Ze zijn volop aan het monteren met de laatste dakkappen. De prognose is om de laatste kappen in week 39 te monteren. Zodra de kappen zijn gemonteerd, worden ook de getimmerde gootconstructies aangebracht.

Dakafwerking:

Op de daken worden vlakke dakpannen aangebracht. Deze worden aangebracht zodra de goten aan de woningen afgetimmerd zijn. We verwachten dat met ca. 3 à 4 weken gereed te hebben. Vanaf ca. week 36 zal aangevangen worden met het aanbrengen van de dakpannen.

Gevelafwerking:

De achter constructie is deels aangebracht. Achter dit regelwerk wordt de isolatie gemonteerd. Op het regelwerk wordt folie aangebracht en daarop zullen we de houten gevelplanken monteren.
Rondom de gevelkozijnen komen aluminium waterslagen en zetwerken. Vanaf week 37 worden deze aangebracht.

Afbouw:

De materialen voor de binnenwanden waren al in de woning gebracht voordat de kappen en vloeren gemonteerd waren. In week 35 zijn we gestart met het verlijmen van deze wanden. De komende weken zullen de laatste trappen geplaatst gaan worden. Ook de leidingen in de woning voor de installaties worden aangebracht. Vanaf week 38/39 wordt de vloerverwarming in de dekvloeren aangebracht en aansluitend zullen vanaf week 39-40 de zandcementdekvloeren gesmeerd gaan worden. Alles  natuurlijk onder voorbehoud van het weer.

Contact:

Heeft u vragen en/of opmerkingen of zien wij iets over het hoofd, neem dan contact op met onze uitvoerder via info@phbdeventer.nl.