Project update 3 Park Zuidbroek Apeldoorn

26 maart 2019

Park Zuidbroek Apeldoorn nieuwbouw project
Park Zuidbroek Apeldoorn nieuwbouw project
Park Zuidbroek Apeldoorn nieuwbouw project
starthandeling zuidbroek
Tijdcapsule 2 Park Zuidbroek Apeldoorn nieuwbouw project
Park Zuidbroek Apeldoorn nieuwbouw project
Park Zuidbroek Apeldoorn nieuwbouw project

Nieuwbouw 59 woningen Park Zuidbroek Apeldoorn

Project update 3

In de vorige project update heeft u kunnen lezen dat de funderingen van de blokken A1 t/m A4 zijn gestort en dat de grondwerkzaamheden van de koopwoningen zijn gestart.

Voortgang werkzaamheden:

De afgelopen weken zijn we volop bezig geweest met de grondwerkzaamheden van blok B1, B2 en B3 en het storten van de fundering van de huurwoningen. Ook is er een start gemaakt met het aanleggen van de stadsverwarming en riolering van de huurwoningen.

Geplande werkzaamheden:

  • Woensdag, week 12: leggen van de 1e verdiepingsvloer van blok A1.
  • Woensdag, week 12: leggen van de begane grondvloer van blok A3.
  • Er is gestart met het lijmen van de kalkzandsteenwanden op de begane grond.
  • Week 13: leggen van de 1e verdiepingsvloer van blok A2.
  • Week 13: leggen van de begane grondvloer van de blokken A4 en A5.
  • Week 13: storten van de fundering van blok B2.
  • Week 13: starten met de kalkzandsteen in de fundering van de blokken B1 en B3.
  • Uitgraven van blok C is gestart.
  • De werkzaamheden m.b.t. de stadsverwarming van de blokken A worden in week 12 afgerond.

Bijzondere aandachtspunten:

Voor de komende weken zijn er geen bijzondere aandachtspunten.

Feestelijke start:

Op woensdag 20 maart 2019 is de bouw van 59 woningen Parkpoorten in de wijk Park Zuidbroek op feestelijke wijze in het bijzijn van de toekomstige bewoners en alle overige projectpartners van start gegaan. Nadat de tijdcapsule was ingegraven werd er geproost en mochten de kinderen bellen gaan blazen, wat alles nog een extra feestelijk tintje gaf.

Bellen en bubbels