Project update 3 The Nature Utrecht

28 mei 2019

The Nature nieuwbouw project Utrecht
The Nature nieuwbouw project Utrecht
The Nature nieuwbouw project Utrecht
The Nature nieuwbouw project Utrecht
The Nature nieuwbouw project Utrecht
The Nature nieuwbouw project Utrecht

The Nature te Utrecht

Project update 3 – april 2019

The Nature is een ontwikkeling van MSolutions Real Estate Projects ontworpen door DE architekten met 52 appartementen en 19 grondgebonden eengezinswoningen. Het nieuwbouwcomplex heeft een grote verscheidenheid aan verschillende woningtypes. Momenteel zijn nog diverse eengezinswoningen en appartementen in de verkoop.

Met enige regelmaat zal PHB Deventer nieuwsberichten plaatsen over de voortgang, planning en bijzondere aandachtspunten van het project The Nature Utrecht.

De uitvoering van de bouwwerkzaamheden voor The Nature is inmiddels in volle gang.

Voortgang werkzaamheden:

  • De funderingsconstructie voor de appartementen is aangebracht.
  • Het eerste deel van de begane grondvloer van de appartementen is gelegd.
  • De installatievoorzieningen onder de begane grondvloer zijn aangebracht.
  • Het funderingsmetselwerk van de appartementen wordt aangebracht.

Geplande werkzaamheden:

  • Het tweede deel van de begane grondvloer appartementen zal worden gelegd.
  • De maatvoering voor de opgaand wanden zal worden uitgezet.
  • De lijmer zal de eerste kalkzandsteen wanden optrekken.
  • De in het werk te storten wanden zullen worden gerealiseerd.
  • De funderingsconstructie van de woningen zal worden afgerond.
  • De funderingsconstructie zal met zand worden aangevuld.

Bijzondere aandachtspunten:

Door het, door derden aanbrengen van het tracé voor de riolering en stadsverwarming, zal er enige hinder door wegafsluitingen ondervonden kunnen worden.