Project update 4 – Barnstyle Muiden

11 januari 2021

Project update 4

De eerste maandag na de kerstsluiting hebben we de begane grondvloeren van de bouwnummers 25-26-27 en 28 gelegd. De funderingen van alle woningen zijn gelegd, behalve de fundering van bouwnummer 32. Deze is gepland voor week 2. Het leidingwerk voor de hemelwaterafvoeren, riolering, waterleidingen en nutsinvoeren onder de begane grondvloeren zijn bij 10 woningen aangebracht. Bij bouwnummer 32 volgt dit nadat de balken gemonteerd zijn. Nadat de begane grondvloeren gemonteerd zijn, is de grond rondom de fundering aangevuld en vlakgemaakt. Bij de bouwnummers 25-26 en 27-28 zijn de eerste steigers al opgebouwd. Deze steigers zijn nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan de gevels. Maar ook voor de veiligheid. Om de werkzaamheden op de verdiepingsvloeren veilig te kunnen uitvoeren, moeten de steigers als veiligheidsvoorziening zijn aangebracht.

Geplande werkzaamheden:

De fundering van bouwnummer 32 wordt in week 2 aangebracht. Tevens zullen in week 2 de begane grondvloeren van de bouwnummers 35-36-37 en 33-34 en 24 gemonteerd worden. Begin week 2 zal bij bouwnummer 25-26 gestart worden met het lijmwerk van de kalkzandsteen wanden. De wandenbouwer zal zijn werkzaamheden volgens de bouwroute uitvoeren. Wanneer de kalkzandsteenwanden van de begane grond gelijmd zijn, kunnen de betonnen vloerplaten van de 1e verdiepingsvloer gemonteerd worden. Voor de bouwnummers 25 t/m 28 is dit gepland voor week 3-4. Voor de bouwnummers 34 t/m 37 is dit gepland voor week 4-5. Op die prefab vloerplaten worden alle leidingen voor de verdiepingsvloeren aangebracht. Denk hierbij aan de riolering, toevoer- en afvoerleidingen van de mechanische ventilatie. De vloeren worden daarna voorzien van de benodigde wapening en afgestort met beton.

Alle geplande werkzaamheden zijn uiteraard onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, zoals bijv. het weer.

Bijzondere aandachtspunten:

Er zijn geen bijzonderheden te melden m.b.t. de overlast.

Heeft u tijdens de bouw klachten of opmerkingen of zien wij iets over het hoofd, neem dan contact op met onze uitvoerder via info@phbdeventer.nl.