Project update 8 The Nature Utrecht

21 november 2019

The Nature project Utrecht
The Nature project Utrecht
The Nature project Utrecht
The Nature project Utrecht
The Nature project Utrecht
The Nature project Utrecht
The Nature project Utrecht

The Nature Utrecht

Project update 8

The Nature is een ontwikkeling van MSolutions Real Estate Projects ontworpen door DE architecten met 52 appartementen en 19 grondgebonden eengezinswoningen. Het nieuwbouwcomplex heeft een grote verscheidenheid aan verschillende woningtypes. Momenteel zijn nog diverse eengezinswoningen en appartementen in de verkoop. Met enige regelmaat zal PHB Deventer nieuwsberichten plaatsen over de voortgang, planning en bijzondere aandachtspunten van het project The Nature Utrecht. De uitvoering van de bouwwerkzaamheden voor The Nature is inmiddels in volle gang.

Voortgang werkzaamheden:

Woningen:

 • Het aanbrengen van de kalkzandsteen binnenwanden is voor alle woningen gereed.
 • Het betonwerk is voor alle woningen gereed.
 • Bij blok 1 is het metselwerk gereed, voor de overige woningen is het metselwerk opgestart.
 • De dakbedekking is op alle hoge daken van de woningen aangebracht.

Appartementen:

 • Alle kalkzandsteen binnenwanden zijn aangebracht.
 • Het laatste beton voor de dakvloer is gestort.
 • De ondersteuningen voor het aanbrengen van de vloeren worden verwijderd.
 • Er is gestart met het aanbrengen van de dakbedekking.
 • Het metselwerk is gevorderd tot en met de 3e verdieping.
 • Er is gestart met het plaatsen van de binnenkozijnen van de bergingen.
 • De inpandige leidingen t.b.v. de stadsverwarming worden aangebracht.
 • De opstanden van de eerste balkons zijn aangebracht.

Geplande werkzaamheden:

Woningen:

 • Het glas in de buitenkozijnen van blok 1 wordt binnenkort geplaatst.
 • Het steigerwerk bij blok 1 zal worden verwijderd.
 • Er wordt opgestart met het aanbrengen van de binnenwanden van de woningen.
 • De stadsverwarming wordt binnenkort voor blok 1 naar binnen gebracht.

Appartementen:

 • Het aanbrengen van de binnenwanden van de appartementen wordt voorbereid.
 • Het metselwerk van de appartementen zal verder worden opgetrokken.
 • De beglazing in de buitengevels zal worden geplaatst.
 • Het steigerwerk zal worden verwijderd.
 • De NUTS voorzieningen zullen worden ingebracht.

Bijzondere aandachtspunten:

De aansluitingen op het NUTS tracé zijn in voorbereiding. Rond het einde van 2019 zal hiermee worden aangevangen. Dit kan enige hinder opleveren.
Heeft u klachten of opmerkingen of zien wij iets over het hoofd, neem dan contact op met onze uitvoerder via thenature@phbdeventer.nl.