Huis van de Wijk

 • Opdrachtgever

  Gemeente Deventer

 • Architect

  Dok Architecten

 • Locatie

  Deventer

 • Opleverdatum

  September 2014

Projectomschrijving

De gemeente Deventer schonk een jaren 70 kantoorgebouw aan de vrijwilligers- stichting Huis van de Wijk uit de Rivierenbuurt, met de afspraak dat zij zelf zorgen voor beheer en exploitatie. Voor en met die stichting is een betaalbaar plan gemaakt, alle wensen komen samen in het Huis van de Wijk. Na de ingreep heeft het gebouw de functie wijkcentrum, professionele keuken en activiteitencentrum. Tevens is er een lift toegevoegd zodat het voor iedereen toegankelijk is geworden.

Tot de werkzaamheden behoorden; De sloop- en stripwerkzaamheden, asbestsanering in en aan het gebouw, bouwkundige werkzaamheden, E & W installaties, terreininrichting.

Het Huis van de Wijk is een ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, nieuwe initiatieven starten, cursussen geven of eraan deelnemen of een flexibele werkplek vinden. De gebruiker geeft er zelf vorm en inhoud aan. De keuken neemt een centrale plaats in. Deze keuken kan gebruikt worden als horecavoorziening, opleidingsplek voor jongeren of als bereidingsplaats voor maaltijden voor mensen in de wijk.

De doelstelling was om een jaren 70 kantoorgebouw te transformeren tot een ontmoetingsplek voor de bewoners van de Rivierenwijk. Buurtverenigingen maar ook welzijnsorganisaties kunnen gebruik maken van de voorzieningen en delen zo samen het Huis van de Wijk, dat zo het middelpunt vormt van de sociale structuur in de Rivierenwijk.

Het PVE is tot stand gekomen middels intensieve samenwerking met de gebruikers, waarbij ieders wens is gerespecteerd. Het Huis van de Wijk is een experiment dat ook landelijk werd gevolgd, omdat de stichting en bewoners zelf hebben geholpen dit huis te realiseren. Een unieke samenwerking met gemeente, corporatie, bewoners en gebruikers

In beeld

huis van de wijk deventer logo
huis van de wijk deventer zijgevel
huis van de wijk deventer detail
huis van de wijk deventer zijkant
huis van de wijk deventer biljard
huis van de wijk deventer algemene ruimte
huis van de wijk deventer vergaderuimte
huis van de wijk deventer achtergevel