Start nieuwbouw Crescent West Apeldoorn

3 maart 2021

Crescent West

Start nieuwbouw Crescent West Apeldoorn

Werkzaamheden

Afgelopen 1 maart is PHB Deventer gestart met de werkzaamheden van de nieuwbouw Crescent West te Apeldoorn.

Het project omvat de bouw van 14 koopwoningen en 30 huurappartementen met een parkeerkelder. Tijdens de bouw proberen we de omgeving zo min mogelijk tot last te zijn. Het risico op schade aan de omliggende gebouwen is nihil. De funderingspalen welke we toepassen, worden aangebracht door middel van een trillingsarm systeem. De funderingen van de bestaande panden waar we dicht tegen uitgraven, zijn grondig onderzocht. Het plan om te ontgraven is hierop afgestemd. De kans op verzakkingen is hierdoor nihil.

De inrit van de bouwplaats wordt gecreëerd aan de Hoofdstraat zijde. De werkzaamheden gaan we zoveel als mogelijk vanaf eigen terrein uitvoeren. Een gedeelte van het voetpad om de bouwplaats heen blijft intact in overleg met de gemeente.

We zullen starten met de bouw van de parkeerkelder. Na ca. 3,5 maand, wanneer de parkeerkelder naar verwachting gereed is, zullen we starten met het grondwerk van de woningen en appartementen.

De totale bouwperiode zal ca. 1,5 jaar in beslag nemen. Dit is en blijft een prognose en is van vele factoren afhankelijk.

Veiligheid

Wij doen er alles aan om uw en onze veiligheid te waarborgen en verzoeken u daarom dringend buiten de bouwhekken te blijven.

Contact

Heeft u tijdens de bouw vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met onze uitvoerder via crescent-west@phbdeventer.nl.

Communicatie:

Tijdens de bouw zullen wij u zoveel mogelijk op de hoogte houden over de voortgang en planning van de werkzaamheden. Dit zullen wij doen middels een periodieke nieuwsbrief welke wij huis aan huis zullen verspreiden. Wilt u de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen?  Meld u dan aan via crescent-west@phbdeventer.nl o.v.v. aanmelding nieuwsbrief Crescent West te Apeldoorn.