Update 2 – Crescent West Apeldoorn

31 mei 2021

Update 2 – Crescent West Apeldoorn

Ondertussen hebben wij na een kortstondige onderbreking van de werkzaamheden de bouwactiviteiten weer opgepakt. De schroefmortelpalen zijn aangebracht en ondertussen zijn wij op het punt gekomen om in de aankomende periode de keldervloer en de daaronder liggende verstevigingspoeren en de liftput te gaan storten.
Deze verstevingingspoeren en liftput zitten nog onder de keldervloer en komen dus uit het grondwater.
Om deze poeren en liftput te kunnen maken zal dit grondwater tijdelijk verwijderd moeten worden. Hiervoor moeten wij per 31-05-2021 en voor de duur van ca. 2 weken het grondwater gaan bemalen. Helaas gebeurt dit bemalen niet alleen tijdens werktijd, maar zal dit 24/7 gebeuren.
Dit betekent dat wij helaas onze stroomvoorziening en bemalingsinstallatie aan moeten laten staan na de reguliere werktijden voor de duur van ca. 2 weken.
Wij zijn ons ervan bewust dat dit enige vorm van overlast geeft en zullen daarom de installaties geen dag langer laten draaien dan benodigd is.

Contact
Heeft u tijdens de bouw vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met onze uitvoerder via crescent-west@phbdeventer.nl.

Communicatie:
Tijdens de bouw zullen wij u zoveel mogelijk op de hoogte houden over de voortgang en planning van de werkzaamheden. Dit zullen wij doen middels een periodieke nieuwsbrief welke wij huis aan huis zullen verspreiden. Wilt u de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen?  Meld u dan aan via crescent-west@phbdeventer.nl o.v.v. aanmelding nieuwsbrief Crescent West te Apeldoorn.