Update 2 – Het Hegius Deventer

20 september 2021

Update 2 – Het Hegius Deventer

Laatste stand werkzaamheden:

Zoals als in de 1e update genoemd, zijn we onlangs gestart met het saneren van het asbest. Dit zal binnenkort worden afgerond. Ondertussen zijn de steigers rondom het gebouw opgebouwd. Dit zijn zogenaamde “smalsteigers”, zodat er nog voldoende ruimte op de stoep blijft en er iets makkelijker geparkeerd kan worden. De riolering is ondertussen aangepast en het gebouw is aangesloten op het gemeenteriool.
Op de Graven, Nieuwe Markt en de Hofstraat hebben we een aantal parkeerplaatsen in gebruik genomen. Sommige zijn tijdelijk en andere zullen we gedurende de gehele bouw in gebruik houden. Op de plattegrond kunt u zien welke parkeerplaatsen we wanneer in gebruik hebben. De plattegrond is indicatief. Tijdens de werkzaamheden zal hier nog wel eens van worden afgeweken, maar het geeft in grote lijnen weer wat u kunt verwachten. De oranje gemarkeerde parkeerplaatsen nemen we alleen in gebruik als er met een grote kraan werkzaamheden worden verricht.

Update 2 - Het Hegius Deventer
Update 2 - Het Hegius Deventer
Update 2 - Het Hegius Deventer

Planning werkzaamheden:

We zijn ondertussen gestart met de sloopwerkzaamheden. Dit zal enige tijd in beslag gaan nemen. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving, maar het zal overlast geven in de buurt. Onze excuses daarvoor.
Het steiger wordt verder geplaatst aan de zijde van de Hofstraat, Nieuwe Markt en Graven. Binnenkort zal er een kraan geplaatst worden op het binnenterrein om hijswerkzaamheden te verrichten. Deze kraan zal enige weken blijven staan. Zodra het dak van het gebouw t.p.v. het poortje (onderdoorgang) is verwijderd, gaan we starten met lijmwerk voor de liftschacht. Ook het kapwerk wordt opgestart. D.w.z. dat er met het monteren van divers staalwerk wordt begonnen.

Planning langere termijn:

Bovengenoemde werkzaamheden nemen langere tijd in beslag. Zodra de staalconstructie is geplaatst, zal er begonnen worden met het aanbrengen van de houten kap. Nadat het timmerwerk gereed is, worden de stalen dakplaten (waterkerende laag) op het dak aangebracht.

Contact:

Heeft u tijdens de bouw vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met onze uitvoerder via hegius@phbdeventer.nl.