Update 3 – Crescent West Apeldoorn

24 juni 2021

Update 3 – Crescent West Apeldoorn

De werkzaamheden aan de nieuwbouw Crescent West te Apeldoorn zijn inmiddels in volle gang. Het storten van de keldervloer staat voor aankomende maandag 28 juni 2021 op de planning. Met deze werkzaamheden zullen wij in de ochtend gaan starten. Omdat deze vloer een gladde afwerklaag krijgt, zal het beton dezelfde dag nog afgewerkt moeten worden. De planning voor het afwerken van de vloer is geheel afhankelijk van het weer, zoals o.a. de temperatuur. Vrijwel zeker zullen de afwerkers tot laat in de avond doorwerken met de zogenoemde vlindermachines. Deze machines maken uiteraard geluid en kunnen misschien tot een beperkte mate van overlast leiden.
Onze excuses voor de eventuele overlast.

Contact
Heeft u tijdens de bouw vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met onze uitvoerder via crescent-west@phbdeventer.nl.

Communicatie:
Tijdens de bouw zullen wij u zoveel mogelijk op de hoogte houden over de voortgang en planning van de werkzaamheden. Dit zullen wij doen middels een periodieke nieuwsbrief welke wij huis aan huis zullen verspreiden. Wilt u de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen?  Meld u dan aan via crescent-west@phbdeventer.nl o.v.v. aanmelding nieuwsbrief Crescent West te Apeldoorn.