Update 3 – Het Hegius Deventer

18 november 2021

Update 3 – Het Hegius Deventer

Laatste stand werkzaamheden:

Het saneren van het asbest is uitgevoerd en is op een enkel geval na afgerond. De steigers rondom het gebouw zijn nagenoeg allemaal geplaatst.
De sloopwerkzaamheden zijn nog steeds in volle gang maar vorderen gestaag. Het sloopwerk op de 1e, 2e en 3e verdieping is nagenoeg afgerond. Het sloopwerk op de begane grond en de kelder wordt nu opgestart. Tussen het slopen door is de liftschacht t.b.v. de lift van de appartementen aangebracht en ook de staalconstructie voor de uitbreiding van appartement 12 en de loggia’s aan de Hofstraat is gemonteerd. De nieuwe opbouw voor appartement 12 is geplaatst en de dakdekker is ondertussen begonnen om de platdakbedekking op het hoge dak aan te brengen.
De kraan die op het binnenterrein stond is ondertussen weer gedemonteerd en afgevoerd. Het gebruik van de parkeerplaatsen t.b.v. de bouwplaats en voor de sloopwerkzaamheden gaat in goed overleg met de gemeente. De plattegrond die de afgelopen keer bij de nieuwsbrief was bijgevoegd blijft hierbij actueel.

 

Update 3 - Het Hegius Deventer
Update 3 - Het Hegius Deventer
Update 3 - Het Hegius Deventer

Planning werkzaamheden:

Wat betreft het gebruik van de parkeerplaatsen voor de werkzaamheden, zullen we binnenkort een paar keer een paar extra parkeerplaatsen in beslag nemen t.b.v. de kraanwerkzaamheden. Zoals reeds aangegeven lopen de sloopwerkzaamheden nog even door. Dit zal dus nog enige tijd overlast veroorzaken voor de omwonenden. De sloopwerkzaamheden lopen vooralsnog op planning. Na verwachting zullen de sloopwerkzaamheden in ca. week 49 worden afgerond.
De laatste ontbrekende delen van de steiger aan het binnenterrein zullen de komende periode worden geplaatst. Langzamerhand beginnen we de kapconstructie weer op te bouwen. Hier is een begin mee gemaakt bij de uitbreiding van appartement 12.
De houtskeletwanden van appartement 12 worden geplaatst, waarna het zink kan worden aangebracht. De constructie van het platte dak van appartement 11 wordt gemonteerd, waarna ook hier de dakbedekking wordt aangebracht door de dakdekker.

Planning langere termijn:

Zoals hierboven aangegeven zal het timmerwerk t.b.v. de kapconstructie worden opgepakt waarna de waterkerende schil kan worden aangebracht. Dit zal enige tijd in beslag nemen.
Ook worden de werkzaamheden t.b.v. de appartementen aan de binnenzijde opgestart.

Contact:

Heeft u tijdens de bouw vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met onze uitvoerder via hegius@phbdeventer.nl.