Update 4 – De Kruitwachters Muiden

1 februari 2022

Update 4 - De Kruitwachters Muiden
Update 4 - De Kruitwachters Muiden
Update 4 - De Kruitwachters Muiden
Update 4 - De Kruitwachters Muiden
Update 4 - De Kruitwachters Muiden
Update 4 - De Kruitwachters Muiden

Voortgang-/planning werkzaamheden:

Op de bouwplaats bij De Kruitwachters hebben we niet stilgezeten. Het gevelmetselwerk van de woningen is nagenoeg gereed. Wanneer het metselwerk van de woningen gereed is, zal de metselaar starten met het metselen van de tuinmuren en bergingen. We zijn gestart met het aanbrengen van de aluminium gevelbekleding. De dakbedekking op de hoofddaken is gereed. De montage van de zonnepanelen is begonnen.
Bij de eerste woningen zijn de binnenwanden geplaatst. Na het plaatsen van de binnenwanden zullen de installatievoorzieningen worden ingefreesd. Aansluitend zal de installateur starten met het installatiewerk. Nadat het installatiewerk gereed is, zullen de dekvloeren in de woningen worden aangebracht.

Prognose oplevering:

Wij willen jullie zo goed mogelijk informeren naar de mogelijke opleverdatum. Officieel zijn de afgesproken werkbare werkdagen vastgelegd in de aannemingsovereenkomst. In deze werkbare werkdagen zijn ook de nodige risico’s op vertragingen meegenomen. Mochten er verder geen vertragingen voorkomen, dan kan het zijn dat niet alle genoemde werkdagen nodig zijn om de woning op te leveren. Hiervoor is de prognose oplevering. De prognose oplevering staat vooralsnog gepland voor eind mei 2022 (met een mogelijke kleine uitloop naar juni 2022).

Bijzondere aandachtspunten:

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het project De Kruitwachters? Neem dan contact op met onze uitvoerder via info@phbdeventer.nl.