Update 4 – Het Hegius Deventer

7 december 2021

Laatste stand werkzaamheden:
Zoals u merkt wordt er volop gewerkt aan de Nieuwe Markt, Hofstraat en Graven. Het is een en al bedrijvigheid. Terwijl we nog volop bezig zijn met het sloopwerk, zijn we ondertussen ook al begonnen met het opbouwen van het pand. De opbouw van de ruwbouw van het bovenste appartement aan de Hofstraat staat klaar om bekleed te worden met de zinken gevelbekleding. Het hoge dak is voorzien van nieuwe geïsoleerde dakbedekking. Het dak van het appartement aan de Graven is voorzien van een nieuwe dakconstructie waarop ook alweer de nieuwe dakbedekking is aangebracht. Op het dak wordt volop getimmerd om de onderconstructie aan te brengen voor de waterkerende laag. Ook zijn we bezig om de constructie voor de dakvensters en de glazen dakkapellen aan te brengen. Binnen wordt nog volop gesloopt. Het sloopwerk zal deze week nagenoeg gereed zijn. In week 50 zullen er nog narooi- en opruimwerkzaamheden gebeuren. Verder worden er op dit moment aan de binnenzijde van het pand lateien aangebracht en de vloeren geëgaliseerd. De installateur is begonnen met het aanbrengen van het installatiewerk.
Het gebruik van de parkeerplaatsen t.b.v. de bouwplaats en voor de sloopwerkzaamheden gaat in goed overleg met de gemeente. De plattegrond die de afgelopen keer bij de nieuwsbrief was bijgevoegd blijft hierbij actueel. We proberen na het sloopwerk de 3 parkeerplaatsen bij de onderdoorgang aan de Hofstraat (als het de werkzaamheden toelaat) beschikbaar te stellen als parkeerplaats.

Planning werkzaamheden:
De parkeerplaatsen aan de Nieuwe Markt zullen ook tot aan de kerstvakantie nog een paar keer in gebruik worden genomen t.b.v. kraan en pompwagens. De timmerwerkzaamheden aan de kap aan de Hofstraat lopen door. Op de Nieuwe Markt en aan de Graven zal het timmerwerk aan de kap opgestart worden. De komende tijd zullen er diverse werkzaamheden aan de gevel uitgevoerd worden. Aan het binnenterrein zullen de laatst ontbrekende delen van het steiger geplaatst worden. De zinken gevelbekleding aan het appartement aan de Hofstraat t.p.v. de onderdoorgang wordt binnenkort aangebracht.

Planning langere termijn:
De timmerwerkzaamheden aan de kapconstructie lopen nog even door. Na deze werkzaamheden zal de waterkerende laag worden aangebracht. In het pand zullen we een aanvang maken met de binnenwanden en plafonds. Het installatiewerk loopt gelijk op met deze werkzaamheden.

Bijzondere aandachtspunten:
Heeft u vragen en/of opmerkingen of zien wij iets over het hoofd? Neem dan contact op met onze uitvoerder via hegius@phbdeventer.nl.

Update 4 - Het Hegius Deventer
Update 4 - Het Hegius Deventer
Update 4 - Het Hegius Deventer
Update 4 - Het Hegius Deventer
Update 4 - Het Hegius Deventer