Update 6 – Het Hegius Deventer

28 maart 2022

Laatste stand werkzaamheden:

We zijn langzamerhand alweer in het voorjaar terechtgekomen. Het begint wat warmer te worden en het is al weer wat eerder licht en later donker.
De eerste kopersmiddag voor de 3e verdieping en 2e verdieping zijn reeds geweest. We hopen dat we de kopers een goede indruk hebben kunnen geven van de grootte van de ruimten en de indeling van de appartementen.
Langzamerhand worden de definitieve vormen van het gebouw duidelijk. Aan de achterzijde (binnenplein) zijn de steigers voor een groot deel weer verwijderd en afgevoerd. De zinken en stalen gevelbekleding zijn ondertussen aangebracht. Ook zijn de gevel(herstel)werkzaamheden nagenoeg afgerond.
In het pand zijn we volop bezig de binnenwanden en plafonds te plaatsen. Deze werkzaamheden vorderen op de 3e en 2e verdieping gestaag en ook zijn deze werkzaamheden op de 1e verdieping gestart. De installateur loopt met deze werkzaamheden gezamenlijk op met de bouwkundige werkzaamheden.
De dakvensters zijn aangebracht en ook zijn diverse buitenkozijnen aangepast of nieuw geplaatst.
Wat betreft het gebruik van de parkeerplaatsen blijft de plattegrond die bij een eerdere nieuwsbrief was bijgevoegd actueel.

Planning werkzaamheden:

Ook de komende tijd blijven we de parkeerplaatsen aan de Nieuwe Markt gebruiken t.b.v. kraanwerkzaamheden en pompwagens.
Op het dak worden over de stalen dakplaten de bevestigingsprofielen voor het glas aangebracht, waarna het glas kan worden ingemeten met daarop de afbeelding van de stadsplattegrond van Deventer. Na het plaatsen van de profielen kunnen de glazen daklantaarns worden geplaatst. De schilder is aan de buitenzijde gestart met het glas- en schilderwerk.
Aan de binnenzijde worden de binnenwanden en plafonds aangebracht van de gangen en appartementen.

Planning langere termijn:

De werkzaamheden van de installateur die de installaties aanbrengen lopen door. De balustrade met trap naar het algemeen dakterras en de balustrade voor het dakterras van het hoge appartement aan de Hofstraat zullen worden geplaatst.
De glazen daklantaarns worden geplaatst waarna het glas op het dak wordt gemonteerd.
We zijn bezig om de nieuwe elektra- en wateraansluiting aangebracht te krijgen de appartementen. Aansluitend zullen ook de werkzaamheden op het binnenterrein (beeldentuin en parkeerplaatsen) worden opgepakt.